Algemene voorwaarden

Hieronder leest U over de AVG wetgeving, mijn algemene voorwaarden en de aandacht ik aan uw privacy geef. Meer over tuchtrecht klik hier

Ik, als therapeut ben verplicht mij te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging VBAG en de RBCZ welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging (www.VBAG.nl) en (www.RBCZ.nu)

Annuleren

Wanneer je verhinderd bent, meld dit a.u.b. 48 uur van te voren (op werkdagen ma t/m vrij) telefonisch. Voicemail of whatsapp 06 508 69750. Anders ben ik helaas genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag. Indien ik, je therapeut in behandeling ben, spreek dan a.u.b. de voicemail in. E-mails worden niet altijd gezien.

Bij niet tijdige afzegging behoudt Jacqueline van MunayQi zich het recht voor één keer het uurtarief of het tarief van de afgesproken behandeling in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld. Om bedrijfsmatig optimaal te functioneren, hopen wij dat je hiervoor begrip hebt. U zorgt erop deze manier voor dat andere klanten ( en jijzelf mogelijk in toekomst) niet onnodig lang hoeven te wachten op de volgende afspraak.

SOS spreekuur

Gedurende de traject periode is Jacqueline via app, telefoon of email bij nood, vragen c.q. opmerkingen er voor jou. Volg je geen MunayQi traject, dan worden (zoom) counseling gesprekken langer dan 20 minuten in rekening gebracht voor €29,00 .                                                                                                                                           

Cliënt heeft ook eigen verantwoordelijkheid.

De cliënt is voorgelicht door de therapeut over de mogelijkheden. Afspraken soort behandeling en traject keus wordt vastgelegd in contract. De behandelovereenkomst is aanvullend t.o.v. de algemene voorwaarden. Cliënt draagt eigen verantwoordelijkheid voor behandelproces en lichamelijk- en/of geestelijke geschiktheid voor het volgen van sessie of traject. Hij/zij werkt actief, betrokken en gemotiveerd aan het behalen van zijn/haar doelen.
De cliënt stemt in met de doelstelling van de behandeling, waarbij zij zich er bewust van is dat resultaat van de behandeling afhankelijk is van haar eigen inspanning.
De cliënt realiseert zich dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van de therapeut en ook van de cliënt zelf.

BETALINGSVOORWAARDEN

DECLARATIE VAN KOSTEN BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR.

Afspraken

Het is in het belang van de cliënt en de therapie, dat de cliënt alle relevante informatie verstrekt aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van minimaal € 150,- voor losse intake, natuurgeneeskundige consulten of therapie. Sessies daaropvolgend kunnen variëren qua therapievorm en tarief. Trajecten en programma’s zijn op maat, hiervoor gelden afgesproken bedragen, die via overeenkomst worden vastgelegd. Natuurgeneeskunde- en coachtrajecten hebben een tariefstelling van €2970,- excl btw tot €6997,- excl btw. Deze therapie is opgebouwd uit een afgesproken hoeveelheid behandelingen en gesprekken. Online training en lesprogramma’s behoren tot de extra mogelijkheden.

Risicoloos

Ik geloof 100% in mijn 6 maanden programma Reset Your Mind & Soul en Transform your Mind & Soul Jaar programma. Ik nodig je van harte uit om het gewoon te doen. De kracht van de CREATE methodiek blijkt uit de resultaten van mijn cliënten. 14 dagen kan je risicoloos proberen na aanbetaling van €997,-. Wat daarvoor nodig is, is jouw actieve deelname. Je gaat werkelijk aan de slag met de methodiek en je toont dit aan via ingevuld werkmateriaal. Heb ja na de start van het programma in de eerste twee weken het idee dat het niet voor je werkt, dan krijg je tot 14 dagen na de start van het programma je investering terug. Niet twijfelen. Gewoon doen!

Positieve bijdrage

Natuurgeneeskunde en psychosociale therapie is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
MunayQi methoden leveren een positieve bijdrage in de ondersteuning van uw welbevinden en gezondheid. Ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, transformatie en welzijn.

Op welke niveau’s vind transformatie plaats?

Ik leer je weer contact maken met 3 lagen van je bewustzijn namelijk; emotioneel/ mentaal (Bach) , spiritueel (healing),  fysiek (massages, kruiden) en maak gebruik van bewuste (Body Mind Release) en onbewuste (Psych-K) transformatie methodes. Met een ontspannend effect op body & mind.

Klachten bespreek het met mij.

Zou je onverhoopt ergens niet tevreden over zijn, bespreek dit altijd eerst mondeling met mij; Jacqueline. Desgewenst via email. Bij echte geschillen waar je met de therapeut zelf niet bent uitgekomen, kun je zo nodig schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG.  Bij medische klachten altijd eerst een arts raadplegen. En voor massage therapie kanker patiënten altijd toestemming vragen zwart op wit van uw regulier arts. MunayQi methodes zijn geen vervanging voor acute medische interventie. Wees altijd realistisch in te behalen resultaten.

Het is wel zo veilig als U open bent over psychiatrische diagnoses, persoonlijkheidsstoornissen of aandoeningen zoals borderline, anorexia, schizofrenie, epilepsie, diabetes, etc. Meld a.u.b. medicatie-, alcohol- of gebruik, gezien dit de behandeling kan beïnvloeden.

Privacy

WBGO wetgeving dossier aanleggen

Als uw behandelende therapeut leg ik een behandel dossier aan, wettelijke verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of huisarts. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

-Zorgvuldig om ga met persoonlijke en medische gegevens.

-Onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

-Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Cliëntendossier wordt bewaard om;

Gegevens die 20 jaar bewaard blijven zijn:

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

U heeft de voorwaarden gelezen en bent op de hoogte van de AVG privacy wet.

U geeft toestemming om gegevens op te slaan en de MunayQi Nieuwsbrief, e-book of afspraak bevestiging te ontvangen.

Cookies

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Leef niet in angst. Verhoog je vibratie!

Het Covid-19 virus en de gezondheid van mijn cliënten en gezin neem ik uiterst serieus. Daarom volg ik de richtlijnen van het RIVM en mijn beroepsorganisatie VBAG.

Maar leef a.u.b. niet in angst. Juist nu is Stress Transformatie belangrijk en wil ik dat jij je gezien en gehoord voelt. www.innerouterstrength-academy.com is mijn cursus platform als je zelfstandig aan de slag wilt. Geadviseerd is eerst kosteloos vitaliteit gesprek met Jacqueline Brandes aan te vragen voor bespreking hulpvraag.

Corona richtlijnen

De individuele face to face sessies bied ik aan mits je (of ik) geen verkoudheidsklachten of griepklachten hebt.

Zoals altijd zorg ik in mijn praktijk voor hygiëne, schoonmaak, desinfectie deurgrepen, apparatuur etc. En maak ik gebruik van wegwerp papieren.

Als je je sessie moet afzeggen omdat je sociale contacten moet beperken, het niet vertrouwd of klachten hebt van verkoudheid of griep dan graag tijdig de sessie (minimaal 48 uur van tevoren ) telefonisch afzeggen.

Voor meest recente informatie kijk je hier: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Voor nu veel gezondheid, wijsheid en liefde gewenst.

 

Waar kan ik je mee helpen?
Call Now Button